copyright F Hilberink 2000 - 2019 Er wordt voldaan aan de AVG. 22-06-2019
Stabat Mater Een programma rondom het Stabat Mater. Vele componisten, van de Middeleeuwen tot vandaag de dag, vinden inspiratie uit de teksten van het Stabat Mater. Het beroemde Stabat Mater van Pergolesi spant de kroon. Maar ook Rheinberger heeft een Stabat Mater geschreven en Gounod tracht door met Franse teksten te refereren aan het Stabat Mater de luisteraar mee te voeren naar Maria aan het Kruis van Jezus. Franz Schubert heeft zelf twee composities met als onderwerp het Stabat Mater op zijn naam gezet. Wij voeren delen uit van de verschillende Stabat Mater. Verbonden door teksten over Moeder en Kind, het leven en de dood, proberen we een gedenkwaardig geheel te maken. Het Stabat Mater bestaat uit 20 verzen. Ruim een jaar voor zijn dood voltooide Willem Wilmink (1936-2003) zijn vertaling van het Stabat Mater. 1. Stabat Mater dolorosa Juxta crucem lacrimosa Dum pendebat Filius 2. Cuius animam gementem Contristatam et dolentem Pertransivit gladius 3. O quam tristis et afflicta Fuit illa benedicta Mater unigeniti! 4. Quae moerebat et dolebat, Et tremebat cum videbat Nati poenas incliti 5. Quis est homo qui non fleret, Christi Matrem si videret In tanto supplicio? 6. Quis non posset contristari, Piam Matrem contemplari Dolentem cum Filio? 7. Pro peccatis suae gentis Vidit Jesum in tormentis, Et flagellis subditum. 8. Vidit suum dulcem natum Moriendo desolatum Dum emisit spiritum 9. Eia Mater, fons amoris Me sentire vim doloris Fac, ut tecum lugeam 10. Fac, ut ardeat cor meum In amando Christum Deum Ut sibi complaceam 11. Sancta Mater, istud agas, Crucifixi fige plagas Cordi meo valide. 12. Tui nati vulnerati, Tam dignati pro me pati, Poenas mecum divide. 13. Fac me vere tecum flere, Crucifixo condolere, Donec ego vixero. 14. Juxta crucem tecum stare, Te libenter sociare In planctu desidero 15. Virgo virginum praeclara, Mihi iam non sis amara Fac me tecum plangere 16. Fac, ut portem Christi mortem Passionis eius sortem, Et plagas recolere. 17. Fac me plagis vulnerari, Cruce hac inebriari, Ob amorem Filii 18. Inflammatus et accensus Per Te, Virgo, sim defensus In die iudicii. 19. Fac me cruce custodiri Morte Christi praemuniri Confoveri gratia 20. Quando corpus morietur, Fac, ut animae donetur Paradisi gloria. Amen. Toegevoegd 19a. Christe, cum sit hinc exire, Da per Matrem me venire Ad palmam victoriae
De moeder stond door smart bevangen en met tranen langs haar wangen waar haar zoon gekruisigd hing en het was haar in haar lijden of een zwaard haar kwam doorsnijden dat dwars door het hart heen ging. Hoe verdrietig en verloren was de toch zo uitverkoren moeder die hem 't leven gaf. Ze moest klagen, ze moest rouwen en ze beefde bij 't aanschouwen van zijn vreselijke straf. Wie voelt er geen tranen komen, die daarheen wordt meegenomen, waar hij Christus' moeder vindt? Wie zou tranen binnenhouden als hij dat verdriet aanschouwde van de moeder bij haar kind? Zij zag wat hij heeft geleden voor het kwaad dat mensen deden, zag de zwepen, zag het slaan, hoorde 't kind, door haar gedragen, stervende om bijstand vragen, zag hoe hij is doodgegaan. Vrouw van liefde en genade, wil toch op mijn schouders laden alles wat u lijden doet. 'k Wil mijn hart aan hem verpanden, laat mij dan van liefde branden opdat ik hem zo ontmoet. Moeder, wil mijn hart bezeren met de wonden die hem deren, die zo nederig wilde zijn om te lijden voor mijn zonden. Laat mij lijden aan zijn wonden, laat mij delen in de pijn. Laat mij huilen aan uw zijde, laat het kruis ook mij doen lijden tot ik zelf eens doodgaan moet: 'k wil mij naar het kruis begeven om daar met u mee te leven in wat hem zo lijden doet. Stralende, ik moet u eren, wil u toch niet vàn mij keren, laat mij huilend bij u staan. Laat mij Christus' dood ervaren, laat mij in mijn hart bewaren al wat hem is aangedaan. Laat zijn pijnen mij genaken, laat het kruis mij dronken maken van de liefde voor uw zoon en wil dan mijn voorspraak wezen als ik 't helse vuur moet vrezen na het oordeel voor zijn troon. Laat het kruis over mij waken, laat zijn dood mij sterker maken, zodat hij me begeleidt en mijn ziel, als 't lijf moest sterven, de verrukking doet verwerven die de hemel ons bereidt. Amen Toegevoegd Christus, als het tijd is hier te vertrekken Laat mij door uw Moeder toekomen De zegepalm